2006-Chimaera
Podle pověsti byla Chimaera nestvůra s hlavou lva, tělem kozy a ocasem hada. Kromě toho chrlila oheň. Starověké obyvatelstvo Turecka s ní spojilo oblast poblíž Olympie, kde ze země samovolně vyvěrá metan ve směsi s dalšími plyny a hoří plamínky přímo na skále. Nejkrásnější pohled na ohýnky je až v noci. Taky si po setmění člověk už nemusí dávat tolik pozor na podrážky, protože jsou vidět i malé modré plamínky, které ve slunečním světle zmizí a dokážou krásně přismahnout nepozorné.

Zpět na index