19_Luxor
Ústřední částí chrámu je sloupová síň. Sloupy musí stát velmi hustě, protože dříve na nich byla položená střecha z kamenných bloků. A pochopitelně musí mít majestátní rozměry.

Zpět na index