09 Kyrenijský hrad
Na to, kolik nás stál peněz, jsme si ho moc neužili - bezkonkurenčně nejdražší vstupné a jen něco málo přes hodinu do zavířačky. Kdybych to byl býval věděl...

Zpět na index