08 Agia Paraskevi, Tembi
Soutěska Tembi, procházející pohořím Olympos, tvoří nejsnadnější spojení mezi východním pobřežím a vnitrozemím Řecka a jako taková měla vždy velký význam. A vlastně ještě dříve - jejím prolomením prý došlo k vypuštění obrovského jezera, které do té doby pokrývalo vnitrozemí Řecka. Dnes tam teče řeka a vede dálnice. Kromě toho je tam zajímavý kostel svaté Paraskevi se zázračným pramenem, vyvěrajícím v jeskyni ve skále.

Zpět na index