21 Peloponés
Takováhle je krajina na Peloponésu a v podobných srdcích Řecka - hodně oliv, sem-tam cypřiše, na neobdělávaných místech makie.

Zpět na index