35 Korintský průplav
Šíji mezi Peloponésem a zbytkem Řecka chtěl prokopat snad už Perikles. Nakonec ten nápad realizovali až v devatenáctém století - a tohle je výsledek, zkracující cestu malých lodí o několik set kilometrů.

Zpět na index