Praha obyčejná
Dvůr a bývalé pavlače v Holešovicích.

Zpět na index