Hvízdák eurasijský
(Anas penelope)

Samec

Zpět na index