Přástevník starčkový
(Tyria jacobaeae)

Má jedovaté housenky - druhotně, pasou se na jedovatém starčku přímětníku.

Zpět na index