Myšice křovinná
(Apodemus sylvaticus)

Myšice se nám jednou na podzim nastěhovala domů. Podnájemníka jsme neuvítali a po několika pokusech i chytili. A odnesli do polí, do bezpečné vzdálenosti, nejsme žádní kruťasi (mimoto mám pro myši slabost).

Zpět na index