Polák chocholačka
(Aythya fuligula)

Rozzuřená samice má dojem, že se opovážlivá kačena příliš přiblížila jejím dětem. Přesto že je o třetinu menší, vztekle útočí.

Zpět na index