Vtipy chemické i jinak vědecké

Proč přešlo kuře přes cestu?

Nejmenovaný student: Psalo na to téma diplomku.
Aristoteles: Přecházet přes cestu je přirozeností kuřat.
George Washington Carver: Chtělo tam zasázet buráky.
Charles Darwin: Za mnoho generací se kuřata přirozeným výběrem přizpůsobila přecházení přes cestu.
Albert Einstein: Přešlo opravdu kuře přes cestu, nebo se cesta přesunula za kuře?
Pierre de Fermat: Úplný důkaz se mi sem bohužel nevejde.
Adolf Eugen Fick: Na druhé straně cesty byla nižší koncentrace kuřat.
Jean Focault: Způsobila to rotace země.
Richard Feynman: Nepřešlo přes cestu. Vrátilo se tam, kde začalo, ale teď se pohybovalo zpět v čase. Esač v těpz olavobyhop es ďet ela ,olačaz edk ,mat es olitárV
Kurt Gödel: Není možné dokázat, jestli kuře přešlo přes cestu.
Werner Heisenberg: Pokud víme, jak rychle se kuře pohybuje, nemůžeme vědět jistě, na které straně cesty je.
Hippokrates: Kvůli přebytku černé krve ve slinivce.
Johannes Kepler: Nepohybovalo se po přímce, ale po elipse blízké kružnici.
Gregor Mendel: Jeho gen pro přecházení přes cestu je dominantní.
Isaac Newton: Protože kuřata zůstávají v klidu nebo v přecházení cesty, pokud nejsou vnějšími silami přinucena tento stav změnit. Mohla tu také působit přitažlivost kuřete na druhé straně cesty.
Occam: Byla to nejjednodušší cesta, jak se dostat na druhou stranu.
Wolfgang Pauli: Na této straně silnice už jedno kuře bylo.
Carl Sagan: Ve vesmíru jsou miliardy kuřat, přecházejících cestu právě takovou jako je tato.
Erwin Schrödinger: Pokud nebyl přítomen pozorovatel, nacházelo se kuře současně v obou stavech, na jedné i druhé straně cesty.
Zenón Elejský: Je zřejmé, že se nikdy nemohlo dostat až na druhou stranu.