Vtipy chemické i jinak vědecké

Pravidla práce v laboratoři:
(Upozornění pro méně zkušené - tato pravidla jsou NAPROSTO PRAVDIVÁ, pouze zábavně sepsaná! )

Pokud pokus funguje, je někde chyba.
Pokud nevíš, co děláš, dělej to šikovně.
Pokusy musí být opakovatelné, musí vždy selhat stejně.
Napřed nakresli křivky, pak vynášej data.
Zkušenost je přímo úměrná množství zničeného vybavení.
Vždy si zaznamenávej informace o pokusech, je to známka toho, že jsi něco dělal.
Pro zjednodušení práce v laboratoři je dobré sepsat si výsledky s dostatečným předstihem.
Pokud nejsi schopen se dostat k odpovědi normálně, začni odpovědí a odvoď otázku.
Pokud si nejsi jistý, podej to přesvědčivě.
Nevěř na zázraky – spoléhej na ně.
Týmová práce je důležitá, vždycky to máš na koho hodit.
Všechny neoznačené kádinky obsahují rychle působící a extrémně toxické jedy.
Žádný pokus není zcela neúspěšný, vždycky může sloužit jako odstrašující případ.
Horké sklo vypadá přesně stejně jako studené.
Jak se krátí termíny, můžeme se i v našich laboratořích setkat se studenty, kteří v důsledku maratonu laboratorních měření trpí různými zdravotními potížemi. Protože se tyto problémy projevují nejčastěji v pozdních hodinách, kdy už zdravotnická zařízení vesměs nemají otevřeno, byl sestaven tento troubleshootingový seznam, aby pomohl studentům v případě akutní nouze.

ProblémPravděpodobná příčinaŘešení
Bolející nohy Časté cesty do vzdálenějších laboratoří za účelem práce na přístrojích, které ve vlastní laboratoři nejsou Přestěhujte přístroje do vlastní laboratoře. Kdo má smysl pro humor, může rovněž požádat svého školitele o zakoupení vlastních přístrojů
Pálící oči Oči se snaží skrýt hluboko v očních důlcích před parami rozpouštědel, která se dostala do rovnováhy s atmosférou v laboratoři Přesuňte práci s rozpouštědly do pracovny vašeho školitele (Digestoř? Na co bychom potřebovali digestoř?)
Zablokovaný krk Snaha současně sledovat přístroj a hrát Solitaire nebo Miny Berte jako fakt, že přístroj stejně neuhlídáte, a užijte si hru.
Palčivý pocit na hlavě, doprovázený charakteristickým pachem pálených vlasů Neopatrnost při současném po(u)žívání ethanolu a kahanu Navštivte místní pobočku některého fastfoodového řetězce a poproste o jeden z jejich elegantních kloboučků (Tento postup předpokládá, že tam v zájmu vyrovnanosti svého rozpočtu dosud nejste zaměstnán; v opačném případě již zřejmě klobouček vlastníte.)
Těžká a točící se hlava Nedostatek spánku Naučte se dělat jednodušší techniky ve spánku, pro začátek můžete například cvičně pipetovat vodu místo roztoků. Brzy se budete schopní vyspat během všech těch nutných, ale nudných příprav.