Vtipy chemické i jinak vědecké
Slovníková část

Výkladový slovník vědeckého žargonu

"je již dlouho známo" = nezjistil jsem si původní pramen

"projevuje se tu určitý trend" = tyto údaje jsou v podstatě bezcenné

"ačkoliv nebylo možné přinést na tyto otázky jednoznačnou odpověď" = pokus se nezdařil. ale i tak doufám, že jej budu moci publikovat

"k podrobnému studiu byly vybrány tři vzorky" = ostatní výsledky nedávaly smysl

"typické výsledky jsou zobrazeny" = tenhle graf se mi obzvláště vyvedl

"tyto výsledky budou obsahem příští studie" = jednou se snad do ní pustím, jestli mě k tomu někdo dokope / poskytne finanční prostředky

"z vlastní zkušenosti" = jednou

"v několika případech" = dvakrát

"v řadě případů" = třikrát

"panuje názor" = já si myslím

"panuje všeobecný názor" = pár kolegů si to myslí taky

"platný v řádu daných veličin" = neplatný

"podle statistického průzkumu" = říká se

"statisticky vyjádřený odhad významu těchto zjištění" = pustý dohad

"je jasné že bude třeba vykonat ještě mnoho další práce, než budeme schopni porozumět tomuto jevu v jeho úplnosti" = já mu nerozumím

"po následné práci mých kolegů" = ani oni mu nerozumějí

"Děkuji Joe Blotzovi za asistenci při pokusu a André Schafferové za přínosné konzultace" = Blotz udělal práci a Schafferová mi vysvětlila, o co jde

"nesmírně významná oblast výzkumné práce" = naprosto zbytečný úkol, který mi zadala komise

"doufám že tato studie podnítí další výzkum v dané oblasti" = já s tím končím
Vědecký slovník

Aktivační energieEnergie získatelná z jednoho šálku kávy
Anorganická chemieTo, co zbyde potom, co si organici a biochemici vybrali z periodické tabulky
Atomová teorieMytické vysvětlení podstaty věcí, poprvé předložené ve starém Řecku a nyní zcela zdiskreditované moderními počítačovými simulacemi. Pokusy o potvrzení počítačovými simulacemi opakovaně potvrdily, že počítačové výstupy závisí na barvě očí programátora nebo v některých případech na době jeho narození. Tato evidentní spojitost konečně potvrzuje alchymistický názor, že astrologie je matka věd.
Bacon, Rodger Anglický mnich, který fušoval do vědy a udělal z experimentování módní záležitost.
Biologické vědy protimluv
Bunsenův kahan část vybavení vynalezená Robertem Bunsenem (1811 – 1899) na vaření kávy v laboratoři. Umožňuje chemikovi se otrávit bez toho, aby musel chodit do bufetu.
Farmakologie Používání myší a psů jako pokusných králíků (viz také Klinické testy, Toxikologie)
Fyzikální chemie Žalostná snaha používat na všechno ve vesmíru vztah y=ax+b
Genetické inženýrství snaha dát formální rámec tomu, co inženýři stejně dělali už dávno
Grignard Reakce, která se často vyskytuje u zkoušek z organické chemie, ale nikdy v praxi.
Chemické inženýrství Způsob jak získat peníze tím, co běžný chemik dělá pro zábavu
Chemikálie Sloučenina:
pomocí které organický chemik způsobuje nepříjemný zápach
kterou fyzikální chemik změní v lineární závislost
kterou analytický chemik změní v metodu
kterou biochemik zkroutí do šroubovice
Chromatografie (z řeckého chromo – barva a graphos – psát) Způsob psaní prezentací v barvách vybraných tak, aby se co nejhůře četly.
Klinické testy Používání člověka jako pokusného králíka (viz také Farmakologie a Toxikologie)
Organická chemie Způsob přeměny obskurních chemikálií v publikace.
Plamenový test Zkouška ohněm
Poloprovoz Zařízení určené k tomu, aby potvrdilo chyby ve výrobním procesu, který bude potom nákladně zaveden do praxe.
Přírodní produkt Látka, která přinese slávu organickému chemikovi, když ji s velkými obtížemi nasyntetizuje, zatímco Příroda ji bez velké pozornosti vyrábí úplně snadno.
Publikuj nebo zhyň Vnucená, nedobrovolná volba mezi slávou a zapomněním, přičemž ani jedno z toho není ostatními členy fakulty přijímáno kladně.
Reakce prvního řádu Reakce, která proběhne první, ne vždy žádaná. Například změna organické látky na hnědou břečku.
Spektrofotometrie Dlouhé slovo dobré především k zastrašování chemických nováčků.
Vědecký Rozšířená filozofie, že jakákoliv teorie nemůže být nikdy dokázána, pouze vyvrácena, a proto nemá smysl se pokoušet cokoliv vysvětlit.
Vyčerpávající methylace Vytrvalostní událost, při níž účastníci methylují dokud nepadnou vyčerpáním.
Výzkum To, co já dělám pro budoucnost lidstva, ty pro peníze a on aby získal všechnu slávu.
Ztráty výparem Objem alkoholu, který student dokáže během roku vypít.