Vtipy chemické i jinak vědecké

Studie o škodlivost chleba

Nedávno byl bez větší odezvy zveřejněn alarmující článek, který varuje před nebezpečím pochazejícím z vůně pečeného chleba. Ukazují se totiž následující spolehlivě zjištěná fakta:
1. Více než 98 procent odsouzených pachatelů závažných trestných činů konzumovalo chléb.
2. Plná polovina dětí, které vyrůstaly v domácnostech konzumujících chléb, má v testech inteligence podprůměrné výsledky.
3. V 18.století, kdy se konzumovalo mnohem více chleba na osobu než dnes, byla průměrná délka života menší než 50 let, dětská úmrtnost dosahovala hrozivých čísel, mnoho žen umíralo při porodu a nemoci jako tyfus, žluta zimnice a chřipka decimovaly celé národy.
4. Více než 90 procent násilných trestných činů je spácháno do 24 hodin po požití chleba.
5. Chléb se vyrabí z tzv. "těsta". Bylo prokázáno, že již necelého půl kilogramu této hmoty může udusit myš. Průměrný Čech sní za jediný týden větší množství.
6. Primitivní kmenová společenství, která neznala chlěb, trpěla v nesrovnatelně menší míře rakovinou, Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou a osteoporézou.
7. Chléb je prokazatelně návykový. Osoby, kterým je odepřen chléb a dostávají pouze vodu, se nejpozději do dvou dní vehementně dožadují chleba.
8. Je dokazáno, že chléb absorbuje vodu. Protože lidské tělo obsahuje více než 90 procent vody, vyplývá z toho, že konzumace chleba může mít za následek, že vaše tělo bude pohlceno tímto absorbujícím potravinařským výrobkem a stane se z vás houbovitá rosolovitá hmota.
9. Novorozenci se mohou chlebem zadusit.
10. Chléb se peče při teplotách kolem 200 stupňů Celsia. Taková teplota zabíjí dospělou osobu za dobu kratší než 1 minuta.
11. Většina konzumentů chleba nedokáže odlišit závazná vědecka fakta od nesmyslných statistických blábolů.Pozor, neviditelný zabiják! Zakažte hydrogenmonooxid!

Hydrogenmonooxid (HMO) je bezbarvý, bez chuti a zápachu a každý rok zabíjí nespočetné tisíce lidí. Většina úmrtí je zapříčiněná inhalací HMO, ale tím nebezpečí hydrogenoxidu nekončí. Delší expozice jeho pevnému skupenství způsobuje poškození tkání, plynná forma vyvolává puchýře. Je nacházen v rakovinných nádorech. Symptomy požití HMO zahrnují pocení, nevolnost, závratě, zvracení a nerovnováhu tělních elektrolytů. Pro ty, co se stali na HMO závislými, jeho nedostatek znamená smrt.
Ale HMO škodí i mnoha dalšími způsoby. Je to významná složka kyselých dešťů, přispívá ke skleníkovému efektu a globálnímu oteplování, způsobuje erozi kulturní krajiny, podporuje korozi kovů a poškozuje elektrická zařízení. Škody, které způsobuje, se dají vyčíslit v miliardách korun.
HMO kontaminoval většinu složek životního prostředí, největší podíl je ho v mořích, jezerech a řekách, ale by již nalezen i v antarktickém ledu. Bez ohledu na jeho nebezpečnost je HMO široce používán v průmyslu jako chladivo, při výrobě umělých hmot, v hasících zařízeních a dokonce i v jaderných elektrárnách. Je nezbytný k pokusům na zvířatech. Společnosti vypoštějí HMO do řek a oceánů a nehrozí jim za to žádný postih, protože je to stále legální! Nemůžeme si dovolit ignorovat tento stav déle! Vláda ČR i orgány Evropské unie odmítly zákaz produkce, distribuce a použití této chemikálie kvůli „důležitosti pro ekonomiku“. Zatím námořnictvo a další složky armád provádí s HMO pokusy a investují miliadry euro do vybavení, které jim má umožnit jej kontrolovat a využívat v průběhu vojenských operací. Tuny tohoto materiálu jsou rozváděny podpovrchovým systémem do vojenských výzkumných laboratoří, mnoho z nich skladuje velká množství pro pozdější použití.
Ještě není pozdě. Tuto hrůzu je třeba zastavit!
Zasaďte se o to, aby znečišťování HMO bylo zastaveno. Získávejte a rozšiřujte vědomosti o této nebezpečné chemikálii. Neznalost může ublížit vám i jiným.