Vtipy chemické i jinak vědecké

Vtipy chemické

Úvodem konstatování, které není vtip, ale smutná realita: není to náhoda, že budova Chemického ústavu je na Albertově, tak blízko k nemocnicím a psychiatrii.

Proč se dát na chemii:
Chcete získat titul radši tou těžší cestou.
Budete mít bezpečnostní brýle ve stylu Clarka Kenta.
Přístup k čistému ethanolu.
Nikdy se nebudete muset starat, co dělat ve volném čase – přece pracovat v laboratoři.
Budete vědět, jak dokonale rozpustit těla vašich nepřátel.
Každý vás bude osobně vinit za rakovinu a znečištění životního prostředí.

Z rektorátu UK přijde kontrola do Chemického ústavu, prohlédnou si objekt a jdou za děkanem fakulty:"To se nedá, ty vaše laboratoře spotřebují na své pokusy takových peněz, kde je pořád máme brát... drahé vybavení laboratoří, chemikálie, rozpouštědla... zkuste se poučit od matematiků, jak se to dělá. Ti potřebují jen tužky, papíry a odpadkové koše. A nebo ještě lépe, vezměte si příklad z filosofů - těm stačí tužky a papíry."

Chemik přijde do lékárny a poprosí o kyselinu acetylsalicylovou. Zmatený lékárník se ptá: „Myslíte aspirin?“ Chemik se praští do čela: „To je to slovo…! Já si na to nikdy nemůžu vzpomenout.“

Elektron sedí ve vězení. Druhý se ho ptá: „Za co tu jsi?“ „Za pokus o zakázaný přechod.“

Víte proč je lední medvěd rozpustný ve vodě? Protože je polární.

“Slyšel jsi to? V Labi u Lovosic se objevil kapr.” “A co tam, prosím tě, dělá?” “Rozhodl se, že bude studovat chemii…”

Experimentátor přiběhne k teoretikovi a za ním vlaje graf s nejnovějšími výsledky. „Hmmm, ano…,“ kýve hlavou teoretik, „maximum je přesně tam, kde jsem ho očekával. Je to naprosto jasné z následujícího důvodu ...“ (následuje dlouhé logické vysvětlení). V polovině se experimentátor zarazí: „Vteřinku,“ chvilku studuje graf … „je to nohama vzhůru.“ A otočí graf do správné polohy. „Hmmm, ano,“ kýve hlavou teoretik, „křivka musí mít minimum právě tady, protože...“

Slavní fyzikové

Hrají v nebi na schovávanou Watt, Newton a Pascal. Watt stojí u pikoly. Pascal se utíká schovat, Newton kolem sebe nakreslí čtverec metr krát metr. Watt skončí, otočí se a povídá „Deset, dvacet, Newton!“ „Já nejsem Newton, já jsem Pascal!“

Paní Schrödingerová říká manželovi: „Cos dělal s tou kočkou? Vždyť je napůl mrtvá!“

Heisenberga zastaví dopravní policie. Policista se ho ptá: „Víte, jak rychle jste jel?“ Heisenberg odpoví: „Ne, ale vím, kde jsem.“

Proč Heisenberg tak nerad jezdil autem? Protože když se podíval na tachometr, pokaždé se ztratil.

Chemici a ti druzí

Chemik, inženýr, fyzik a obchodník dostali každý jeden barometr a úkol změřit pomocí něj výšku jedné vysoké budovy.
Chemik velmi pečlivě změřil atmosférický tlak u paty budovy. Pak jel výtahem až na střechu a změřil tam také atmosférický tlak. Pak vytáhl kalkulačku a pečlivě vypočítal výšku z rozdílu atmosférických tlaků.
Inženýr si uvědomil, že je hezký slunečný den. Změřil výšku barometru, postavil jej na zem, změřil délku jeho stínu, pak změřil délku stínu školy a snadno dopočetl výšku budovy.
Fyzik jel výtahem nahoru na střechu, vyndal stopky a pustil barometr dolů. Ze změřené doby volného pádu a znalosti gravitačního zrychlení vypočítal výšku budovy.
Obchodník nejel vůbec nikam. V přízemí zašel za správcem domu a řekl mu: „Když mi povíte, jak je tenhle dům vysoký, dám vám tenhle prima barometr.“

Fyzik, biolog a chemik stojí poprvé v životě u oceánu. Fyzik je fascinován vlnami. Prohlásí, že musí prostudovat dynamiku jejich turbulentního proudění, ponoří se do vody a už se nevrátí. Biolog spatří medůzu, ježovky i nějaké ty ryby. Nemůže odolat pokušení je prozkoumat a popsat a rovněž se ponoří do vody a nevrátí. Chemik zůstane stát na břehu a zaznamená si: fyzikové a biologové jsou rozpustní v mořské vodě.

Farmář měl problémy s kuřaty, byla nemocná a nikdo mu nedokázal říct, co s nimi je. Když vyzkoušel všechny běžné postupy, zavolal si na pomoc biologa, chemika a fyzika. Biolog slepice pozoroval, vyšetřoval, ale nakonec prohlásil, že na nic nepřišel. Chemik provedl řadu testů a měření, ale ani on nedošel k žádnému závěru. Fyzik se díval na kuřata, pak začal psát něco do notesu, nepřítomně odkráčel a přiřítil se druhý den ráno. „Mám řešení!“ volal už z dálky, „ale platí pouze pro kulová kuřata ve vakuu!“

Inženýr se v noci vzbudí a zjistí, že v jeho pokoji hoří. Naplní plný kbelík vody, nalije ho na oheň, uhasí a jde spát.
Fyzik se v noci vzbudí a zjistí, že v jeho pokoji hoří. Spočítá množství vody potřebné na uhašení, napustí ho do kbelíku, uhasí oheň a jde spát.
Matematik se v noci vzbudí a zjistí, že v jeho pokoji hoří. Najde kbelík, zkusí, jestli teče voda a jde klidně spát, protože řešení existuje.

Psycholog dělá pokus s matematikem a fyzikem. Do jednoho rohu místnosti dá postel, na ni krásno nahou ženu, do druhého rohu místnosti postaví matematika a řekne mu: „Každou minutu se můžeš k té ženě přiblížit o polovinu blíž.“ Matematik uteče s voláním: „Ale to se k ní nikdy nedostanu!“
Potom vezme psychiatr fyzika a vysvětlí mu situaci stejně. Fyzik souhlasí a aby tedy začali. Psycholog se diví: „Ale vždyť to se k té ženě nikdy nedostanete?“ Fyzik se usměje a odpoví: „To sice ne, ale z praktického hlediska je to i tak dobrá aproximace.“

Stojí biolog, fyzik a matematik pred barákem, když do něj vejdou dva lidi. Po nějaké době vyjdou tři. Biolog komentuje: "To je jasný, rozmnožili se." Fyzik odporuje: "Kdepak, to je chyba v měření!" A matematik povídá: "Ne ne vážení kolegové, teď tam vejde ještě jeden a nebude tam nikdo!"

Náčelník má s policajty hodinu fyziky: "Víte, proč vlak na kolejích drncá ?" a pokračuje: "Rozebereme si problém: Vlak, to je vlastně lokomotiva a vagóny. Vagóny se jenom vezou, takže je zanedbáme. Zbývá nám lokomotiva - to je vlastně motor a kola, zbytek je nepodstatný, ten zanedbáme. Po kolejích jedou jenom kola, takže motor taky zanedbáme. Kola si zjednodušíme na jedno kolo, a to je vlastně kruh, že. Kruh, to je Pí Er na druhou. Pí je konstanta, tu zanedbáme a zůstalo nám Er na druhou, což je čtverec. A co dělá čtverec, když se otáčí ? Drncá!!!"